Omarm je ambities

Werken
in een
topteam

Teamcoaching

Voor managementteams die meer uit hun samenwerking willen halen.

Vanzelfsprekende samenwerking

Als het loopt, als in een managementteam iedereen elkaar blindelings weet te vinden, is het puur genieten. Dan wordt er veel gelachen, dan wordt er hard gewerkt en dan worden de doelen overtroffen.

De ene keer gaat het als vanzelf, de andere keer hapert het. Samenwerken vraagt om voortdurende aandacht voor de te maken keuzes, de cultuur, communicatie, strategie, acties en het uiteindelijke resultaat.

“Iedereen werkt hard maar van al die mooie plannen komt te weinig terecht. Zijn wij wel een team?”

Hoe doen wij de dingen eigenlijk? Wat vinden wij met elkaar belangrijk? Wat wordt onze strategie? Hoe houden we overzicht en grip? Hoe boeken we meer resultaat?  Omdat jullie willen groeien in de samenwerking of omdat jullie de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie serieus nemen.

Ik geef zelf leiding aan teams in veranderende omgevingen. Ik weet hoe ingewikkeld samenwerken kan zijn en wat er voor nodig is om echte collega’s van elkaar te worden.

“Op deze manier heb ik er niet veel zin meer in. Ik herken me nauwelijks nog in het bedrijf. Hoor ik hier wel bij?”

De aanpak

Het programma en de duur wordt toegespitst op jullie specifieke doelen. Ik begeleid jullie om die te realiseren.

We ontmoeten elkaar rondom vooraf bepaalde thema’s. Ik leid het proces van teambuilding in goede banen zodat iedereen in het gesprek aan bod komt, net als alle inhoudelijke onderwerpen. Ik reflecteer daarnaast op de groepsdynamiek en op de inhoud, om een ander perspectief aan te reiken of om dat wat de samenwerking blokkeert bespreekbaar te maken.

Er is alle ruimte om de inzichten van alle collega’s te verkennen. Ik vat samen als er teveel wordt uitgeweid. Ik stel verdiepende vragen voor de scherpte in de dialoog of om de essentie te pakken. Of ik reik een model aan om meer inzicht te geven in wat er aan de hand is. De keuzes maken jullie uiteraard zelf; ik zorg voor structuur in de samenwerking en de dialoog.

“Ineke verstaat de kunst om in slechts een paar korte vragen zonder omhaal tot de kern te komen. Dat helpt enorm.” – Marco Kruithof

Het resultaat

Alles wat gezegd moest worden, is ook gezegd. Het verleden is geëvalueerd en wat ooit toekomst was, is nu gerealiseerd. Er is helderheid over wat jullie met elkaar belangrijk vinden en iedereen weet wat hem of haar te doen staat. Er wordt meer gelachen en met elkaar boeken jullie meer resultaat.

Met mijn persoonlijke aanpak weet ik jullie de juiste stappen te laten zetten zodat samenwerken een vanzelfsprekendheid wordt.

“Ineke paart effectief invloed uitoefenen en resultaatgerichtheid aan oprechte interesse in wat mensen drijft. ‎Op deze wijze komt een team met haar altijd verder en beklijven veranderingen daadwerkelijk.” – Marjolein ten Kroode

Wil je ook in een topteam werken?

De dynamiek van een team, niets boeiender dan dat. Ongrijpbaar haast, en ook weer niet. De samenwerking, de onderlinge verhoudingen, het elkaar begrijpen. Telkens weer intrigeert het me wanneer het, met slechts een paar interventies, ineens begint te lopen. Het is goed kijken, het is aanvoelen, het is bespreekbaar durven maken. Het gaat over leiderschap. Over intuïtie. Over vakmanschap.

Een doel stellen, geeft richting. Een belofte doen, brengt actie. Gewoon gaan beginnen, leidt tot resultaat. En dat met elkaar. Samen. Machtig!

Tot slot

Is de balans tussen het teambelang en het eigenbelang zoek? Zijn jullie toe aan een volgende stap in de samenwerking? Ik ondersteun jullie heel graag met teamcoaching op maat!

Bel of mail me voor een:

 

Plezierige winst is de titel van mijn nieuwste boek. Net uit!

Voor iedere manager, directeur en verandermanager die aan de vooravond van een veranderopgave staat en voor iedereen die halverwege is gestrand.

Dit boek móet je lezen!