“Zij is een kundige manager, intelligent zowel cognitief als emotioneel, en dat weet ze goed in de praktijk te gebruiken. Ineke paart effectief invloed uitoefenen en resultaatgerichtheid aan oprechte interesse in wat mensen drijft. Op deze wijze komt een team met haar altijd verder en beklijven veranderingen daadwerkelijk.

Ineke heeft een goed gevoel voor verhoudingen, intuïtief weet ze wat mensen echt aankunnen. Zij is ook niet bang om in te grijpen als iets niet door de beugel kan en accepteert daarbij geen uitholling van normen.

Verder is Ineke bijzonder omdat zij ook echt reflectief is, een onmisbare eigenschap in leidinggevende posities. Zij bevraagt zichzelf en kan goed omgaan met feedback. Ze gaat altijd de dialoog aan en waar de argumenten hout snijden, stuurt zij bij. Zij heeft een klein ego en zal niet vanuit eigen belang positie kiezen: Ineke redeneert vanuit inhoudelijkheid.”

– Marjolein ten Kroode, voorzitter Raad van Bestuur GGZ Rivierduinen