Omarm je ambities

Consensus of keuzes?

Direct en to the point, zo staan wij Nederlanders bekend in het buitenland. In vergaderingen zijn we echter vaak minder uitgesproken. Niet voor niets dat polderen in Nederland een werkwoord is.

Hoe goed ben jij in het sluiten van compromissen?

In een van mijn interim-opdrachten spraken we ooit met het voltallige directieteam een uur lang over een projectvoorstel. Er werd verlies gemaakt binnen een onderdeel van het bedrijf en er móest iets gebeuren. Er lag een doordachte interventie op tafel. De discussie ging echter nauwelijks over wát er moest gebeuren. Het ging veel meer over semantiek, over vasthouden aan hoe het altijd was geweest en over hiërarchie. We kwamen er dan ook niet uit en agendeerden het onderwerp opnieuw voor het volgende directieoverleg.

Managen gaat over voorspelbaarheid en controleren. Leiderschap is vanuit een visie een verandering tot stand brengen en van daaruit collega’s meenemen in die nieuwe richting. Dat gaat niet over consensus, dat gaat over het maken van keuzes.

De tijd tikte door, net als de verliezen. Er werd getelefoneerd en gelobbyd. In de mailboxen belandde gewijzigde tekstvoorstellen. Een maand later werd het projectvoorstel dan toch goedgekeurd. Iedereen kon zich er in vinden. Waarom? Omdat de woorden zo waren gekozen dat er voldoende ruimte bleef voor ieders eigen interpretatie.

Het probleem werd vooruit geschoven. Tijdens de uitvoering van het project ging de discussie natuurlijk onverminderd voort. Net als de verliezen. Hoe concreter de uitwerking werd, hoe moeizamer de samenwerking was. Het duurde eindeloos.

Hoe vaak geef jij je over aan de onzekerheid van een nieuwe richting?

De toekomst ligt niet vast, die kun je ook zelf mee vormgeven. Doe eens gek: geef je over aan de onzekerheid van een voorstel. Luister zonder te oordelen. Vergeet de vaste patronen van nu. Ga op pad met je collega en geef hem of haar het vertrouwen om van een voorstel ook een succes te maken. Daar kun jij, met jouw denkkracht en steun, aan bijdragen.

Consensus is een nette manier van omgaan met weerstand. Iedereen krijgt een beetje van zijn of haar wil. Wanneer je in het midden blijft, blijft iedereen tevreden. Soms is dat prima, maar als er al jaren achtereen operationeel verlies wordt geleden, dan is er meer nodig.

Uitblinken is keuzes maken.

De interventie kreeg pas echt effect toen de harde noten eindelijk werden gekraakt. De projectmanager kreeg de juiste bevoegdheden om mensen aan te sturen en om in te grijpen in processen. Er kwam een kernteam van experts. Er werd een nieuwe manier van dienstverlening ontwikkeld, spraakmakend en passend bij de veranderingen in de markt. De eerste resultaten werden geboekt.

En het directieteam? Die kwam in de rol die haar echt toebehoorde: het toetsen van de voorstellen aan de strategie, het inrichten van de randvoorwaarden voor het projectteam en het geven van vertrouwen aan de experts.

Geef je collega een kans in het volgende MT of directieoverleg. Kies positie vanuit het algemeen belang. Luister aandachtig naar het voorstel. Is het goed voor het bedrijf? Vraag door en vraag naar de werkelijke bedoeling. Is de kern geraakt? Sluit het aan op de ontwikkelingen in de markt? Kijk naar de twinkeling in de ogen en naar meer. Als je het vertrouwen hebt dat je collega het voorstel tot een goed resultaat gaat brengen, laat het dan bij hem of haar. Zeg volmondig ja.

Welke keuzes maak jij?

 

Ben je aan teveel het schipperen? Hoor je jezelf mopperen over wat er allemaal niet goed gaat? Blijven de resultaten uit?

Ontdek hoe je er wel vaart in krijgt. Kies de ondersteuning waarmee ik je kan helpen meer knaken te maken:

© Ineke Walravens

Blog delen:

Het succes van veerkracht

De twijfel van het moment

Wederkerigheid

Drukdrukdruk?!

Verdraagzaamheid

Uitgesteld succes

De leider in de lead

Phronèsis: praktische wijsheid

Het begin van de verandering

Keuzes maken de cijfers

De weg wijzen

Het moment. Dat telt.

Plezierige winst is de titel van mijn nieuwste boek. Net uit!

Voor iedere manager, directeur en verandermanager die aan de vooravond van een veranderopgave staat en voor iedereen die halverwege is gestrand.

Dit boek móet je lezen!